Jesu li sve škole u centru bez dovoljno prvaka? Štampa