Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Преузимања
Up

Vežbe - razgranati algoritmi

Vežbe - razgranati algoritmi (11-25)

 

11.   Sastaviti algoritam kojim se na osnovu temperature vode određuje njeno agregatno stanje.

12.   Sastaviti algoritam kojim se proverava da li su dva cela broja istog znaka.

13.   Sastaviti algoritam koji pronalazi najmanju cifru unetog trocifrenog broja.

14.   Sastaviti algoritam kojim se proverava da li postoji trougao sa datim dužinama stranica.

15.   Date su celobrojne dužine triju stranica trougla. Sastaviti algoritam kojim se proverava da li postoji jednakostranični trougao celoborojne dužine stranica istog obima kao dati trougao i koja mu je dužina stranice.

16.   Date su koordinate temena trougla u dekartovom koordinatnom sistemu (A(x1,y1) , B(x2,y2), C(x3,y3)). Sastaviti algoritam koji određuje najdužu stranicu tako zadatog trougla.

17.   Date su x i y koordinate tačke u Dekartovoj ravni. Sastavite algoritam koji određuje kvadrant kome pripada tačka (I ,II, III ili IV). Ukoliko se tačka nalazi na nekoj od osa treba odrediti koja je to osa, a ako pripada i jednoj i drugoj osi treba ispisati da je u pitanju koordinatni početak.

18.   Dat je prirodan trocifren broj N. Sastaviti algoritam kojim se od cifara broja N formira i prikazuje najmanji mogući trocifren broj X.

19.   U jednoj prodavnici važi sledeće pravilo: za iznos računa kupca veći od 5000 dinara odobren je popust od 20%, za iznos između 3001 i 5000 dinara popust je 10%, ukoliko je iznos između 1001 i 3000 dinara popust je 5%, dok za iznos manji od 1000 nije dozvolјen popust Sastaviti algoritam kojim se unosi iznos računa (u dinarima) nekog kupca i ispisuje koliki iznos taj kupac plaća.

20.   Sastaviti algoritam kojim se ispituje da li će osoba čiji je datum rođenja poznat biti punoletna (imati punih 18 godina) nekog zadatog datuma.( U prve tri linije se unosi datum rođenja u redosledu dan, mesec i godina rođenja. U sledeće tri zadati datum u redosledu dan, mesec i godina. Oba datuma su ispravna.)

21.   Treba kupiti 1kg kafe u supermarketu koji prodaje kafu u tri vrste pakovanja (od kojih su neka na akcijskoj ponudi): 100g, 200g i 500g. Ako su date cene sva tri pakovanja pojedinačno – treba sastaviti algoritam koji određuje kolika je minimalna cena 1kg kafe.

22.   Sastaviti algoritam koji na osnovu unetih ocena učenika VIII razreda (15 ocena), određuje prosečnu ocenu i uspeh učenika.(Ako je učenik nedovoljan, njegova prosečna ocena je 1)

23.   Cena utrošene električne energije kod jednotarifnih brojila obračunava se tako što se osnovica uveća za porez (20%). Sama osnovica se nalazi tako što se fiksna naknada uveća za cenu utrošenih Kwh. Cena utrošenih Kwh nalazi se tako što se prvih 350 utrošenih Kwh naplaćuju po najnižoj ceni (zeleni Kwh – 4,386din.), utrošeni Kwh preko 350Kwh do 1600Kwh naplaćuju se po srednjoj ceni (plavi Kwh– 6,578din.), a utrošeni Kwh preko 1600Kwh po najvišoj ceni (crveni Kwh– 13,157din.). Sastaviti algoritam koji na osnovu novog stanja (na kraju meseca) i starog stanja (na početku meseca) izračunava ukupnu cenu utrošene el.energije. (Parametri koje treba uneti su novo stanje, staro stanje i fiksna naknada)

24.   Korisnik svoj osnovni paket usluga mobilne telefonije plaća 480din. i u okviru tog paketa, bez dodatne naplate, omogućeno mu je 100 min. razgovora, 100 sms poruka i 100 MB internet saobraćaja. Svaki dodatni minut razgovora (preko 100 min.) naplaćuje se po 12din., dodatni SMS 6din. i dodatni MB 5 din. Sastaviti algoritam koji računa mesečni račun korisnika na osnovu unetih : ukupnog trajanja razgovora (min), ukupog broja SMS poruka i količine internet saobraćaja (MB)

25.   Tri prijatelјa - Marko, Janko i Petar - treba da se nađu na nekom mestu. Dogovorili su se da prvi koji dođe čeka 10 minuta drugog, pa ako ovaj dođe, čekaju još 5 minuta trećeg. Sastavite algoritam kojim se za data vremena dolaska (0 ≤ sat ≤ 23, 0 ≤ minut ≤ 59), redom, Marka, Janka i Petra daje odgovor na pitanje da li su se srela ova tri prijatelјa. Data vremena dolaska su ispravna i predstavlјaju vremena u jednom danu.

 


 

Powered by Phoca Download