Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Преузимања
Up

Linijski algoritmi

Algoritmi se mogu predstavljati na više načina. Ako ćemo pravo, pošto je algoritam niz koraka koji opisuje neki postupak, može se predstaviti i opisno, običnim rečima.

Ipak, kako bi se uveo neki red, algoritme najčešće predstavljamo na jedan od dva načina:
  • pseudo-jezikom
  • blok-dijagramom
Pseudo-jezik je nešto između običnog jezika i programskog jezika. On služi da malo "formalnije" predstavimo algoritam.

Blok-dijagram (ili algoritamska šema) predstavlja grafičku reprezentaciju algoritma, gde su svi koraci predstavljeni odgovarajućim grafičkim simbolima. Pošto na sajtu Web'n'Study uglavnom koristimo blok-dijagrame, nije loša ideja da se sada upoznamo sa nekim osnovnim simbolima.
Po definiciji, linijska algoritamska struktura je ona kod koje se svaki korak izvršava tačno jedanput. Linijski algoritmi su osnovni. Oni predstavljaju najjednostavnije programe - ikada. To su programi koji imaju ulaz (unos podataka), izlaz (ispis podataka), i između ta dva obradu podataka (naravno, ne obavezno tim redosledom).

Jednostavni računski zadaci

Primer: Cena i količina

Primer: Obim pravouglog trougla

Rad sa promenljivama i ciframa broja

Primer: Zamena vrednosti dve promenljive

Primer: Ispis poslednje cifre

Zadaci u ovom odeljku služe za "zagrevanje". U pitanju su jednostvna izračunavanja. Ne bi trebalo da imate većih problema sa njihovim rešavanjem, a i ako se to desi, uvek možete preuzeti rešenje. Svi zadaci urađeni su u programu Flowgorithm namenjenom za crtanje algoritama (blok-dijagrama) i njihovo izvršavanje.

 

Zadatak 1
Za uneti broj X, treba izračunati i ispisati Y, ako važi jednačina 5Y-3X=0.

Zadatak 2
Za unete brojeve A, B i C, treba rešiti linearnu jednačinu AX+B=C.

zadatak_2.fprg (1.13 kB)

Zadatak 3

Za uneti broj A, treba izračunati koren njegove apsolutne vrednosti.

zadatak_3.fprg (1.06 kB)

Zadatak 4

Za unet poluprečnik r izračunati i ispisati obim i površinu kruga.

zadatak_4.fprg (1.24 kB)

Zadatak 5

Za unete dužine stranica a i b, izračunati i ispisati površinu, obim i dijagonalu pravougaonika.

zadatak_5.fprg (1.42 kB)

Zadatak 6

Za unetu temperaturu u Celzijusovim stepenima, izračunati temperaturu u Farenhajtima. (F = C * 1.8 + 32)

zadatak_6.fprg (1.13 kB)

Zadatak 7

Unosi se neki znak. Ispisati njegov numerički kod.

zadatak_7.fprg (1.16 kB)

Zadatak 8

Za uneti celi broj X (traži se da bude X>9), treba ispisati pretposlednju cifru (npr.: za X=1024, rezultat je 2).

zadatak_8.fprg (1.12 kB)

Zadatak 9

Za uneti celi četvorocifren broj X, treba ispisati drugu po redu cifru (npr.: za X=1234, rezultat je 2).

zadatak_9.fprg (1.12 kB)

Zadatak 10

Unosi se rezolucija slike u obliku dva cela broja koji označavaju broj piksela po širini i visini. Izračunati rezoluciju slike u megapikselima, ako znamo da megapiksel predstavlja milion piksela.

zadatak_10.fprg (1.35 kB)

Zadatak 11

Za uneti broj X, izračunati prvi veći "okrugli" broj (npr.: za uneto 1343, rezultat je 1350, za 760 se dobija 770, za 4 se dobija 10).

zadatak_11.fprg (1.07 kB)

Zadatak 12

Unosi se broj časova koje učenici imaju tog dana po rasporedu. Izračunati koliko sati i minuta đaci provedu na nastavi, ako znamo da čas traje 45 minuta.

zadatak_12.fprg (1.19 kB)

Zadatak 13

Izračunati ostatak celobrojnog deljenja brojeva X i Y bez korišćenja operatora MOD, odnosno %.

zadatak_13.fprg (1.26 kB)

Zadatak 14

Izračunati rezultat deljenja brojeva X i Y, zaokružen na dve decimale.

zadatak_14.fprg (1.05 kB)

Zadatak 15

Unosi se veličina nekog fajla u bajtovima B. Treba izračunati veličinu tog fajla u kibibajtima (KiB - 1024B)  i mebibajtima  (MiB - 1024KiB)  i ispisati rezultat, zaokružen na dve decimale. 

zadatak_15.fprg (1.14 kB)

Zadatak 16

Unose se kursevi dolara i evra u dinarima. Za uneti iznos novca u dolarima, izračunati iznos u evrima.

zadatak_16.fprg (1.33 kB)

Zadatak 17

Uneto veliko slovo engleske abecede, treba konvertovati u malo slovo, npr. za uneto "R" treba da se dobije "r".

zadatak_17.fprg (1.21 kB)

Zadatak 18

Unosi se neka godina GOD, kao ceo broj. Izračunati i ispisati kom veku pripada. Napomena: 1801-1900. pripadaju 19. veku, 1901-2000. pripadaju 20 veku, itd.

zadatak_18.fprg (1.07 kB)

Zadatak 19

Ako imamo internet vezu brzine M megabita u sekundi, izračunati koliko će vremena biti potrebno za učitavanje fajla veličine X mebibajta. Vreme iskazati kao broj sati, minuta i sekundi. Napomena: Megabit (Mb) ima milion bitova, mebibajt (MiB) 1024 kibibajta (KiB).

zadatak_19.fprg (1.54 kB)

Zadatak 20

Automobil je prvu deonicu puta od S1 kilometara prešao prosečnom brzinom V1 km/h. Drugu deonicu puta, od S2 kilometara je prešao prosečnom brzinom V2 km/h. Izračunati ukupnu prosečnu brzinu kojom se kretao.

zadatak_20.fprg (1.57 kB)

Zadatak 21

Za unetu cenu, odrediti najmanji broj apoena od 100, 20 i 1 dinar kojima moramo da platimo.

zadatak_21.fprg (1.30 kB)

Zadatak 22

Ako prvom radniku treba P sati da obavi neki posao, a drugom radniku za isti posao treba D sati, izračunati vreme koje će im biti potrebno ako rade zajedno.

zadatak_22.fprg (1.43 kB)

Zadatak 23

Unose se celi brojevi B1, I1, B2 i I2. B1 i I1 su brojilac i imenilac prvog razlomka, a B2 i I2 su brojilac i imenilac drugog razlomka. Napisati algoritam za sabiranje razlomaka (bez skraćivanja). Rezultat predstaviti kao razlomak u obliku N celih i I/B.

zadatak_23.fprg (1.38 kB)

Zadatak 24

Napisati algoritam za zamenu vrednosti dve unete numeričke promenljive, bez korišćenja pomoćne promenljive.

zadatak_24.fprg (1.35 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download