Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Naslovna Радионица за VIII разред школске 2017-2018. године
Радионица за VIII разред школске 2017-2018. године PDF Štampa El. pošta

ОСНОВНА ШКОЛА ,,УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – РАДИОНИЦЕ ЗА 8. раз.

ШКОЛСКА 2017­-2018 временски оквир реализације: СЕПТЕМБАР – ЈУН 2018. г.

 

РАДИОНИЦЕ

ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.     Представљање програма и портфолија за ученике

2.     У свету интересовања

Час одељењског старешине (ЧОС)

 

10 – 14.09.2017.

Тим и одељењске старешине

3.     Графикон интересовања

4.     О стереотипима

Грађанско васпитање

 

17 – 28.09. 2017.

Наставник грађанског

 

5.     У свету врлина и вредности

6.     Самоспознаја – то сам ја

ЧОС

01 – 12.10. 2017.

 

Одељењске старешине

 

7.     Какав сам на први поглед

Српски језик

15 – 26.10. 2017.

Наставник српског језика

8.     Моја очекивања

Ликовна култура

15 – 26.10. 2017.

Наставник ликовног

9.     За родитеље и децу – Моја очекивања - колаж

Родитељски састанак

прво тромесечје

Тим и одељењске старешине

10.                        Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимање

ЧОС

19 – 30.11.2017

Тим и одељењске старешине

11.                        Образовни профили у средњим школама

ЧОС

3 – 7.12. 2017.

Одељењске старешине

 

12.                        Мрежа средњих школа

Информатика

10 – 14.12.  2017.

Наставник информатике

13.                        Захтеви занимања – способности и контраиндикације

ЧОС

10 – 14.12.  2017.

Одељењски старешина

 

14.                        Сазнајем са интернета куда после ОШ

15.                        Путеви образовања и каријере

Информатика

17 – 28.12.2017.

Наставник информатике

16.                        Припрема и спровођење интервјуа

Српски језик

21 – 25.01.2018.

Наставник српског језика

17.                        Опис занимања помоћу мапе ума

Грађанско васпитање

28.01 – 01.02.2018

Наставник грађанског

18.                        Критеријум за избор школе

ЧОС

28.01 – 01.02.2018

Одељењске старешине