Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Naslovna Радионица за VII разред школске 2017-2018. године
Радионица за VII разред школске 2017-2018. године PDF Štampa El. pošta

ОСНОВНА ШКОЛА ,,УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – РАДИОНИЦЕ ЗА 7. раз.

ШКОЛСКА 2017-2018 , временски оквир реализације: СЕПТЕМБАР – ЈУН 2018

 

РАДИОНИЦЕ

ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

1.      Представљање програма и портфолија за ученике

2.      ПО и договарање о начину рада

Час одељењског старешине (ЧОС)

 

10 – 14.09.2017.

Тим и одељењске старешине

3.      У свету интересовања

Грађанско васпитање

17– 28.09.2017.

Наставник грађанског

4.      У свету вештина и способности

ЧОС

17– 28.09.2017

Одељењске старешине

5.      Пут способности

Грађанско васпитање

01- 05.10.2017.

Наставник грађанског

6.      У свету вредности

7.      Самоспознаја – аутопортрет

Ликовна култура

08 – 19.10.2017.

Наставник ликовног

8.      У очима других

ЧОС

08 – 19.10.2017

Одељењске старешине

9.      Какав сам у тиму

Грађанско васпитање

. 08 – 19.10.2017

Наставник грађанског

10. Мој тип учења

Српски језик

29.10 – 09.11.2017

Наставник српског језика

11. Ја за десет година

Ликовна култура

29.10 – 09.11.2017

Наставник ликовног

12. За родитеље и децу – Моја очекивања

Родитељски састанак

ПОЛУГОДИШТЕ

Одељењске старешине

13. Слика савременог света рада

14. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима

15. Повезивање области рада са занимањима

16. Путеви образовања и каријере

 

 

Информатика

 

 

16.01 – 28.02.2018.

Наставник информатике

17. Припрема за интервју

18. Спровођење интевјуа

Српски језик

16.01 – 28.02.2018.

Наставник српског језика

19. Припрема сусрета са експертима у нашој школи

Грађанско васпитање

16.01 – 28.02.2018.

Наставник грађанског

20. Експерти у нашој школи

Радни дан/увече

14.03.2018

Тим и одељењске старешине

21. Осврт на резултате информисања

ЧОС

18 – 22.03.2018.

Одељењске старешине

22. Посета средњој школи

23. Посета предузећу/установи

Грађанско васпитање

01 – 26.04.2018.

Наставник грађанског

24. Евалуација програма ПО за 7.раз.

ЧОС

13- 17.05.2018.

Тим и одељењске старешине